Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vinohrady - rady lékařů

25. 3. 2011

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

KLINIKA PLASTICKÉ CHIRURGIE

Přednosta: Doc. MUDr. Miroslav  Tvrdek

Šrobárova 50, Praha 10, 100  34, Tel.: 267 163 030, Fax: 267 163 041,  plastsec@fnkv.cz

________________________________________________

Motto:

„Nebuďte nešťastná, Vy, která jste dala život děcku s rozštěpem. Není to hanba, je to jen náhoda vývoje, omyl přírody; vada se dá dnes dobře napravit. Máte plnou naději, že se z Vašeho děcka stane hodnotný člen společnosti.”

Akademik František Burian                                                                                                                                                                                                                                                              Zakladatel české plastické chirugie

Maminko a tatínku,

narodilo se Vám děťátko s rozštěpem.  Nechceme Vás nechat tápat mezi řadou informací, které se k Vám dostanou  a proto jsme pro Vás vytvořili tento informační leták, ve kterém se pokusíme přiblížit Vám základní a nejnovější poznatky o rozštěpech a zodpovědět některé často kladené otázky.

Nechceme Vám říkat, že se nic nestalo, protože to není pravda. Rozštěp rtu, čelisti a patra je vážná vývojová vada.

Je nutné, abyste zapojili veškeré své úsilí na spolupráci s námi, abychom společně děťátku co nejvíce pomohli. Vás bude potřebovat nejvíce a byla by škoda, kdybyste promarnili jedinou příležitost.

Rozštěpem rozumíme takovou vadu, která vznikla během vývoje v těle matky tak, že nedošlo ke splynutí dvou nebo více částí tkání, ze kterých je určitá oblast tvořena. U narozeného dítěte je v této oblasti mezera. Např. rozštěp patra označuje mezeru, která způsobuje, že patro neuzavírá dutinu ústní, která je spojena s dutinou nosní. Na vzniku rozštěpu se podílí řada příčin, podíl mají dědičné faktory, ale i zevní vlivy. 

Ročně se v České republice rodí jedno rozštěpové dítě na 535 zdravých, a tento počet je poměrně stálý.

Léčba

Léčba obličejových  rozštěpů  je dlouhodobá, od narození do dospělosti. Léčení je operační a konzervativní. O dítě pečuje tým odborníků –  plastický  chirurg, ortodontista, foniatr, logoped, dětský lékař, genetik, antropolog a podle potřeby další odborníci.

Postupně Vás seznámíme s operacemi a následnou léčbou, které by mělo dítě podstoupit.

Jelikož operace rozštěpu nepatří mezi neodkladné, operace je načasována tak, aby efekt byl co největší. 

Operace rtu se provádí ve 3. měsíci  a vždy se vychází z celkového stavu dítěte. Většinou se přikláníme k obecnému schématu: váha 5 kg, stáří 10 týdnů a hladina červeného krevního barviva (hemoglobinu) přes 100 g/l.  Dítě musí být zcela zdravé. Operace se provádí v celkové anestezii . Příjem pacienta /většinou spolu s matkou/ se provádí den před operací. Pobyt v nemocnici trvá mezi 10-14 dny. Bezprostředně po operaci je dítě hospitalizováno na jednotce intenzivní péče (JIP), pro lepší pooperační kontrolu a vysoce specializovanou péči , kam maminky, z důvodu infekce nemají přístup.

Operace patra se provádí mezi 9. a 12. měsícem. U dětí s rozštěpem  měkkého patra operujeme v 9 měsících, jedná-li se o celkový rozštěp operujeme ve 12 měsících. Celkové oboustranné rozštěpy , u kterých probíhá předoperační příprava, operujeme mezi 12. a 18. měsícem.  Jde o náročnější operaci než je operace rtu. Hlavním důvodem pro uzávěr patra je správný nácvik řeči. Přijetí je opět den před operací, bezprostředně po operaci je dítě na JIP, pobyt v nemocnici trvá mezi 10-14 dny.

U rozštěpů čelisti  se operace provádí po dohodě s ortodontistou mezi 8.-12. rokem v závislosti na prořezávání stálých zubů. V tomto případě se uzavírá štěrbina v horní čelisti  kostní dření, která se odebírá z kosti kyčelní.

    

Další operace, jako jsou úpravy jizev nebo korekce tvaru nosu a rtu, jsou prováděny v případě potřeby především v době dospívání a dospělosti.

Co je důležité: 1. nedovolit dítěti cucat prsty a dávat dudlíka – již  prvotní postižení horní   

                            čelisti byste dále zhoršovali

                        2. dbát na správnou výživu dítěte

                        3. vyvarovat se styku s nemocnými dětmi, aby operace mohla být provedena 

                            v námi navrženém termínu

Nejčastější otázky rodičů

Co je důležité při krmení?

V zásadě platí, že dítě s rozštěpem může přijímat stejnou potravu jako dítě bez rozštěpu, avšak v převážné většině případů krmení trvá podstatně déle a vyžaduje určitou zručnost. Budete –li se snažit kojit dítě s rozštěpem rtu, musíte se snažit přitisknout prs tak, aby vyplnil rozštěpovou mezeru ve rtu. Má-li dítě rozštěp patra, musí být při krmení v polosedě. Děti s rozštěpem patra nemohou vytvořit správný podtlak v dutině ústní, aby nasály mléko.

Krmíte –li z lahvičky, snažte se krmit odstříkaným mlékem. Savička /dudlík/ na lahvi by měla být měkká s větším otvorem (ne tak velkým, aby při obrácení lahve dnem vzhůru mléko plynně vytékalo ven).

 Pro děti s rozštěpem rtu a patra existuje rovněž celá řada speciálních lahviček s různými typy dudlíků, např. savička dle Habermanna pro děti s rozštěpem /Harrmed sro., Stará ves /Orlicí, tel: 696 731310, nebo 537 739 23, dále soft-cup speciální nádobky se lžičkou na pití. Ceny těchto výrobků se pohybují v současné době do 600 Kč.


Bude mít moje dítě potíže s mluvením?

Jestliže má dítě postiženo pouze ret, pravděpodobně potíže s mluvením mít nebude. Jestliže má ale postiženo patro,a zůstalo by neuzavřeno, problémy se vyskytnou . Vyznačují se tzv. samohláskovou řečí, kdy dítě není schopno vyslovit hlásky jako č,k,b, p,t, a nasalitou, protože jim část vzduchu uniká přes nos ven. Proto je důležitý nácvik řeči s logopedem od počátku a uzávěr patra v ranném věku.

   

Budou mému dítěti růst správně zuby?

V případě izolovaného  rozštěpu rtu  nebo patra nemusí být růst zubů u vašeho dítěte postižen, přesto jsou všechny děti pod soustavnou ortodontickou kontrolou, aby případné vady byly včas podchyceny. Pokud je rozštěpem postižena i čelist , je intenzivní péče zubních specialistů – ortodontistů, nezbytná.

 

Bude moje dítě mentálně postižené?

V případě, že je rozštěp součástí nějakého syndromu, může se vyskytnout i mentální postižení.

Co je důležité před operací ?

Musíte si uvědomit, že každá operace je pro dítě zátěží. Proto by mělo být  dítě zcela zdravé. Doporučujeme kontrolu krevního obrazu po šestinedělí  před plánovanou operací rtu, aby se případné nízké hodnoty krevního obrazu daly upravit podáváním železa. Před operací patra děti doma připravte na pobyt v nemocnici. Pokud  je dítě krmeno nějakou speciální stravou, přineste si ji, prosím, do nemocnice s sebou.

Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že současné možnosti lékařské vědy jsou na takové úrovni, že umožní začlenění Vašeho dítěte mezi zdravé děti, ale nelze spoléhat jen na naši péči. Budete muset počítat s tím, že i Vás to bude stát více úsilí. Základem dobrého výsledku je Vaše úzká spolupráce s námi podle našich pokynů.

Kde  můžete dostat ještě více informací?

Naše klinika zřídila informační list na internetu, který najdete na adrese www.fnkv.cz/klinika plastické chirurgie/dětská ambulance/centrum pro léčbu rozštěpových vad

Dále Vám podáme všechny informace při kontrolních vyšetřeních.

Ambulance pro děti s rozštěpy obličeje je na Klinice plastické chirurgie ve středu mezi 9. a 12. hodinou, tel: 26716 3304.

Další informace můžete nalézt na těchto webových stránkách: www.cleftline.org, www.cleft.org,www.widesmiles.org,www.clapa.com, www.kidshealth.org

 Zdroj: www.fnkv.cz/soubory/kpch_rozstepove-vady.doc

web: www.fnkv.cz

nebo

http://www.fnkv.cz/?show=kliniky&menu=3&submenu=191&oddeleni=29&page=111